หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > SSRU SWITCH คืออะไร ?
SSRU SWITCH คืออะไร ?

admin eecskm
2020-04-15 17:59:33  SSRU SWITCH คืออะไร ?  


   S  = “SUSTAINABILITY” University which Grow Along with Society.
        มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมในยุคใหม่


   W = Aiming to be the “WORLD-CLASS” University.
        มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก


   I  = University which hold on to Administration and Academic “INTEGRITY” Principle.
        มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ


   T = “TECHNOLOGY” Driven University in Both Administration and Academic Aspects.
         มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


   C = Capacity and Capability
        การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล