หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 10 พฤศจิกายน 2566
10 พฤศจิกายน 2566

admin eecskm
2023-11-14 16:52:52

10 พฤศจิกายน 2566

นักศึกษา GenNx model หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 เรียนจริง ฝึกจริง อย่างต่อเนื่อง... 

ลงชุมชนเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงในชุมชน ในการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, มุ้งกันยุง และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, การฝังเข็ม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ