หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน

admin eecskm
2023-11-14 16:48:38

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์  รักษาการหัวหน้าสำนักงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย  เพื่อศึกษาดูงานธุรกิจสถานประกอบการด้านสปา และการแพทย์แผนไทย   รวมทั้งธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

     นำโดย ดร.รัตนา  ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังฝึกศิลปะการป้องกันตัว,
โรงพยาบาล และ สระน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ
โรงพยาบาล