หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารจังหวัดสมุทรสงคราม > ชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อน “สมุทรสงครามไม่เคยพบผู้ติดเชื้อCOVID-19 สายพันธุ์อินเดีย”
ชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อน “สมุทรสงครามไม่เคยพบผู้ติดเชื้อCOVID-19 สายพันธุ์อินเดีย”

admin eecskm
2021-06-11 22:23:01
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services