หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน

admin eecskm
2023-11-14 16:40:12

วันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566                                                                                                                                                                                                                    นายพรหมอุปถัมภ์  แสนสุริวงค์  รักษาการหัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วย น.ส.ศิริมล  นันเชียงเครือ  นักสุขศึกษา และนายเกียรติศักดิ์  วารีศรลาภ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เข้าศึกษาดูงาน ณ  สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) ภายใต้โครการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ  เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านสปา รูปแบบการจัดการธุรกิจสปา ระบบการบริหารสปา การกำหนดรูปแบบเมนูสปาที่ดึงดูดความสนใจของผู้มารับบริการ  รวมทั้ง  เข้าศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ อีกด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
ข้อความพูดว่า "แผนก ดี มหาว ยาลยร
ชภฎส ทา SHA FajaN"
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ
ข้อความพูดว่า "10 จุดคัดกรอง AREA
TRIAGE TRIAGE"
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ
โรงพยาบาล