หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > เข้าร่วมโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์
เข้าร่วมโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

admin eecskm
2024-04-10 10:56:02

๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

    บุคลากรและผู้สูงอายุ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เข้าร่วมโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร

    นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงบุคลากร และขอจากพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ วัด
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ดอกไม้