หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนเชิญท่านที่สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ แบบเร่งรัดจบไม่เกิน 2 ปีครึ่ง
เรียนเชิญท่านที่สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ แบบเร่งรัดจบไม่เกิน 2 ปีครึ่ง

admin eecskm
2023-03-15 19:18:05

????????สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (วท.บ.)

????????เรียนเชิญท่านที่สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ แบบเร่งรัดจบไม่เกิน 2 ปีครึ่ง (สำหรับผู้ที่ผ่านการเทียบโอนความรู้) เรียนแบบออนไลน์ผสมผสานกับภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการออนไซด์อย่างเป็นระบบ ????????สามารถเข้ารับฟัง การแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

????????ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย  เวลา 9.30-16.00 น.