หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 8 พฤศจิกายน 2566
8 พฤศจิกายน 2566

admin eecskm
2023-11-14 16:26:38

8 พฤศจิกายน 2566

นักศึกษา GenNx model หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 เรียนจริง ฝึกจริง อย่างต่อเนื่อง... 

ลงชุมชนเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงในชุมชน ในการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ
ข้อความ