หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 8 พฤศจิกายน 2566
8 พฤศจิกายน 2566

admin eecskm
2023-11-14 16:15:25

8 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมนันทนาการยามบ่าย ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลาย และพัฒนาร่างกาย ให้มีความสดชื่นและให้ผู้สูงอายุมีความตื่นตัว 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ
ผู้คนกำลังเต้นรำ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
โรงพยาบาล