หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > เหตุใดผู้สูงอายุจึงควรรับวัคซีนต้านโควิด
เหตุใดผู้สูงอายุจึงควรรับวัคซีนต้านโควิด

admin eecskm
2022-04-07 16:26:11ถาม :  เหตุใดผู้สูงอายุจึงควรรับวัคซีนต้านโควิด
ตอบ : เพราะผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะป่วยและเสียชีวิตจากโควิด 19 สูงกว่าคนที่อายุน้อยกว่าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หรือโรคเบาหวาน

ผู้สูงอายุและคนทุกวัยที่มีโรคประจำตัว (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคปอด หรือมะเร็ง) มีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะป่วยหนักเมื่อติดเชื้อโควิด 19 และเนื่องจากผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัว พวกเขาจึงมีความเสี่ยงถึงสองเท่า หรืออาจเป็นสามเท่า หากมีโรคในกลุ่มเสี่ยงมากกว่าหนึ่งอย่าง

การวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยใน 2 เดือนแรกของปี 2565 พบว่าร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และจากผู้เสียชีวิต 928 ราย ร้อยละ 60 ไม่ได้รับวัคซีน การวิเคราะห์ล่าสุดอีกหนึ่งชิ้นในประเทศไทยชี้ว่า การรับวัคซีน 2 เข็มช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้ 6 เท่า และการรับวัคซีน 3 เข็มลดความเสี่ยงได้ 41 เท่า

ข้อมูลปัจจุบันยังแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 83.3 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีในประเทศไทยได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียว ร้อยละ78.8 ได้รับ 2 เข็ม และร้อยละ 32 ได้รับ 3 เข็ม แม้ว่าสัดส่วนเหล่านี้จะค่อนข้างสูง แต่ก็ยังหมายความว่า อีกร้อยละ 20.2 ของกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุดในประเทศไทยยังได้รับวัคซีนเข็มพื้นฐานไม่ครบ

ปัจจุบันสัดส่วนผู้ป่วยโควิด 19 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำลังเพิ่มสูงขึ้น และเป็นเหตุให้เราควรกังวล เนื่องจากในช่วงสงกรานต์ ประชากรที่อายุน้อยกว่าและอาจติดเชื้อจะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อนกับครอบครัว รวมถึงญาติผู้สูงอายุ

ดังนั้น เราทุกคนจึงต้องจริงจังมากขึ้นในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันขั้นพื้นฐานที่เราทราบดีว่าช่วยตัดวงจรการระบาด และทำให้เส้นกราฟราบลง รวมทั้งสวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและอากาศไม่ถ่ายเท หมั่นล้างมือ และไอจามอย่างถูกวิธี กล่าวคือ ไอจามใส่ข้อพับแขนด้านในหรือทิชชู และทิ้งในภาชนะที่ปลอดภัย

องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย สนับสนุนการดำเนินงานในปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ

- ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ต้องเข้ารับวัคซีน
- ผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว ต้องรับเข็มที่ 2 ตามเวลาที่กำหนด
- ผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาเกินกว่า 3 เดือนแล้ว ต้องเข้ารับเข็มที่ 3 โดยเร็วที่สุด
- ครอบครัวควรดูแลและช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนก่อนเทศกาลสงกรานต์


ที่มา : องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ