หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ ส่งความสุข แด่ "กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี" เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ ส่งความสุข แด่ "กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี" เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565

admin eecskm
2022-01-07 15:35:46ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ