หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากส่วนราชการภายในจังหวัดอย่างมากมาย
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากส่วนราชการภายในจังหวัดอย่างมากมาย

admin eecskm
2021-04-19 22:54:37ขอขอบพระคุณ คุณณัชชา  วิทยสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการในสุนันทสมุทรสปา รับบริการเมนูสปาและความงามกับศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ