หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 1 พฤศจิกายน 2566
1 พฤศจิกายน 2566

admin eecskm
2023-11-14 15:40:23

1 พฤศจิกายน 2566

นักศึกษา GenNx model หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 เรียนจริง ฝึกจริง อย่างต่อเนื่อง... 

ลงชุมชนเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงในชุมชน ในการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ลิงลม และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ลิงลม, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ