หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ผู้อำนวยการได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่อง "การดูแลผู้มีความผิดปกติทางอารมณ์" ณ โรงพยาบาลยันฮี
ผู้อำนวยการได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่อง "การดูแลผู้มีความผิดปกติทางอารมณ์" ณ โรงพยาบาลยันฮี

admin eecskm
2020-01-14 14:44:18

           วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่อง "การดูแลผู้มีความผิดปกติทางอารมณ์"    ณ โรงพยาบาลยันฮี
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ