หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ประชุมมอบนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงาน
ประชุมมอบนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงาน

admin eecskm
2020-01-10 16:25:25

     วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์ฯ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ