หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > "ผู้อำนวยการ" เข้าอวยพรและมอบของขวัญที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563
"ผู้อำนวยการ" เข้าอวยพรและมอบของขวัญที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

admin eecskm
2019-12-27 11:25:41

"ผู้อำนวยการ" เข้าอวยพรและมอบของขวัญที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าอวยพรและมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อแสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ