หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

admin eecskm
2019-12-26 10:15:24

"ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2563"

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ