หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนกิจการสปา
ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนกิจการสปา

admin eecskm
2019-12-26 10:18:22

"ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนกิจการสปา"

วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ในการตรวจประเมินมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนกิจการสปาของศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ