หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย
ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย

admin eecskm
2019-12-26 10:25:49

"ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย"

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมมาธิการ 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภาเกียกกาย

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ