หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > CEECให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
CEECให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

admin eecskm
2019-12-26 10:29:48

"CEECให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน"


วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าเยี่ยมชมการเปิดให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งสถานที่ของศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการต่อยอดในการเข้ารับบริการ ในปี 2563


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ