หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางบริการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ "Wellness Hub"
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางบริการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ "Wellness Hub"

admin eecskm
2019-12-11 15:56:13


วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางบริการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ "Wellness Hub" ตามนโยบายเร่งด่วน ประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ