หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ออกหน่วยให้บริการสุขภาพ นวด คอ บ่า ไหล่ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งปลาทูมินิฮาท์ฟมาราธอน
ออกหน่วยให้บริการสุขภาพ นวด คอ บ่า ไหล่ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งปลาทูมินิฮาท์ฟมาราธอน

admin eecskm
2019-12-11 16:00:36


วันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ.2562 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกหน่วยให้บริการสุขภาพ นวด คอ บ่า ไหล่ ยืด-เหยียดคลายกล้ามเนื้อ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งปลาทูมินิฮาท์ฟมาราธอน

พบกับเราได้ที่บูทให้บริการบริเวณสนามกีฬาเบตองติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ