หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ทำดี...เพื่อพ่อ" เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ทำดี...เพื่อพ่อ" เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

admin eecskm
2019-12-12 11:21:49

วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 บุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ นำโดย นายวิชญ์วิสิฐ  เมืองโคตร ตำแหน่ง นักสุขศึกษา และ  นายบุณยกร จูวราหะวงศ์ ร่วมกิจกรรม "ทำดี...เพื่อพ่อ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้กิจกรรม "ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงอนุรักษ" โดยร่วมพายเรือเก็บวัชพืชลำคลองภายในศูนย์การศึกษาฯ เพื่อเก็บขยะปรับภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงาม และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อมบริเวณลำคลองภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ