หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

admin eecskm
2019-12-04 14:54:41

        วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ คุณสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เพื่อวางแผนลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกันในปี 2563


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ