หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > เจ้าหน้าที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ออกหน่วยบริการสุขภาพ โดยการยืด-เหยียด คลายกล้ามเนื้อให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าหน้าที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ออกหน่วยบริการสุขภาพ โดยการยืด-เหยียด คลายกล้ามเนื้อให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสมุทรสงคราม

admin eecskm
2019-12-02 14:07:32

        วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ออกหน่วยบริการสุขภาพ โดยการยืด-เหยียด คลายกล้ามเนื้อให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการฯ 

     โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ โดยนำเงินรายได้ทั้งหมด จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนสนใจการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดี 


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ