หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าพิจารณางบประมาณ ในวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าพิจารณางบประมาณ ในวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

admin eecskm
2019-12-02 14:10:32

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด      เข้าพิจารณางบประมาณ ในวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563    ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ