หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > "ผู้อำนวยการ" เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลม "การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย-ไปถึงไหนแล้ว?"
"ผู้อำนวยการ" เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลม "การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย-ไปถึงไหนแล้ว?"

admin eecskm
2019-11-27 16:15:31

     วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลม "การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย-ไปถึงไหนแล้ว?" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนและสตรี ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ