หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > บุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯเข้าร่วมประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่
บุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯเข้าร่วมประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่

admin eecskm
2019-11-23 22:27:27

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. บุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ณ หอประชุม 500 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ