หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > "พลังราชภัฏ สู่ การพัฒนาท้องถิ่น"
"พลังราชภัฏ สู่ การพัฒนาท้องถิ่น"

admin eecskm
2019-11-21 16:42:54

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 37 จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากงานวิจัยพบว่าหลายปัญหาในสังคมเกิดจากคนในชุมชนขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึงร่วมมือกันจัดทำยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหานี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ส่งบุคลากรเข้าแก้ปัญหาการผลิตน้ำตาลมะพร้าว ด้วยการเติมความรู้ที่อยู่นอกเหนือภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่ชุมชน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏ
#สารคดีเทิดพระเกียรติ
#คนของพระราชา


สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 37 จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คลิก

ออกอากาศตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง2HD)
เวลา 20.20 น. หลังข่าวในพระราชสำนักภาคค่ำ