ผลการค้นหา : ประกาศ

ออกกำลังกายยามเช้า
22 กันยายน 2566กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า ...
2023-09-22 09:39:14
วันมหิดล
????วันที่ 24 กันยายน 2566✍️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่ง ...
2023-09-21 16:53:28
การออกกำลังกายและการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญ
เมื่ออายุมากขึ้น การออกกำลังกายและการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้ส ...
2023-09-15 08:13:24
14 กันยายน 2566 พาผู้สูงอายุออกกำลังกาย
????14 กันยายน 2566 พาผู้สูงอายุออกกำลังกายขยับร่างกายวันละนิด..ชีวิตยืนยาว นะค๊ะข้อดีของขับร่างกาย ...
2023-09-14 08:21:33
กิจกรรมวันมหิดล "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงครามเข้าร่วมกิจกรรมวันม ...
2023-09-15 08:01:30
13 กันยายน 2566
13 กันยายน 2566สวัสดีวันพุธสีเขียว ..????เช้า ๆ แบบนี้อากาศกำลังดี มาขยับร่างกาย แขน ขา ให้ร่างกายแข ...
2023-09-13 08:42:24