หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

12 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
12 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ...
2019-02-08 11:16:22
คณะผู้บริหารและนักศึกษา จาก Norton University เยี่ยมชม ศูนย์ฯผู้สูงอายุ
คณะผู้บริหารและนักศึกษา จาก Norton University ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์แห่งความเป็นเลิศใน ...
2018-02-21 15:17:28
ป.นิทัศน์ รอดคล้าย อบต.บางนางลี่ เยี่ยมชม ศูนย์ฯผู้สูงอายุ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ นำโดย นายพรหมอุปถัมถ ...
2018-02-21 15:04:35
เยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ส่งเสริมพื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์ฯผู้สูงอายุ มรภ.สวนสุนันทา ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์ส่งเสริมพื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ใ ...
2018-02-21 14:59:58
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม (อสม.) ได้เข้าทดลองใช้บริการ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม (อสม.)  ไ ...
2018-02-21 14:45:43
ออกบูธ งาน “ทานตะวันบาน เทศกาลแห่งความรัก” ณ อบต.บางนาลี่ สมุทรสงคราม
เมื่อวันอังคารที่ 13  กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุและนักศึกษาวิทยาล ...
2018-02-21 14:41:18
ข่าวปัจจุบัน