Home > News > Products and Services > Procedure to identify cataracts using rattan thorns
Procedure to identify cataracts using rattan thorns

admin eecskm
2024-02-29 10:30:53

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

หัตถการบ่งต้อด้วยหนามหวาย
บำบัด บรรเทาอาการตาต้อ มองไม่ชัด ตาพร่ามัว แสบตา คันตา ตาแห้ง ขี้ตาเยอะ ความเสื่อมการจากใช้งาน
❌ผ่าตัด
❌พักฟื้น
✔️ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
สุนันทาสหคลินิก แพทย์แผนไทยประยุกต์-กายภาพบำบัด
ปรึกษาคุณหมอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นัดหมายได้ที่
โทร 034-766-475 , 082-614-9735
#สุขภาพ #สมุนไพร #แพทย์แผนไทย #กายภาพบำบัด #นวดเพื่อสุขภาพ #นวดไทย #นวดน้ำมัน #สปา #ความงาม #แพทย์แผนไทยประยุกต์ #คลินิกกัญชา #น้ำมันกัญชา #ปวดหลัง #ปวดบ่า #ออฟฟิศซินโดรม #การแพทย์พื้นบ้าน #บ่งต้อ #บ่งต้อด้วยหนามหวาย #หนามหวาย #ต้อลม #ต้อหิน #ต้อกระจก #ต้อเนื้อ #แสบตา #น้ำตาไหล