Home > News > Knowledge of the elderly > How to … การรับมือโควิด-19 ในหน้าฝน
How to … การรับมือโควิด-19 ในหน้าฝน

admin eecskm
2020-05-14 20:05:30


How to..การรับมือโควิด-19 ในหน้าฝน

สวมหน้ากาก
     - หน้ากากผ้า/อนามัย
     - หน้ากากผ่าต้องซักก่อนใส่
     - พกหน้ากากสำรองและควรเปลี่ยนอย่างน่อยวันละ 1 ครั้ง

ล้างมือบ่อยๆ
     - ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์

กิน
     - อาหารปรุงสุกใหม่
     - แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว

ห้ามจับหน้า ตา จมูก ปาก
     - หน้านำมือมาสัมผัสบริเวณหน้าเพราะมืออาจมีเชื้อโรค

ห้ามใช้หน้ากากที่เปียก/ชื้น
     - หน้ากากผ้า/อนามัยที่เปียกและชื้น ควรเปลียนใหม่/ซักทำความสะอาดทุกวัน

หลีกเลี่ยง
     - การไปในพื้นที่แออัด คนเยอะ อากาศไม่ถ่ายเทด้วยความปรารถนาดีจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19