หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "MOU"
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "MOU"

admin eecskm
2019-11-08 11:56:31

          ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เวลเนส โฟร์ยูแคร์ ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา

https://www.youtube.com/watch?v=U3hEILl_dZo