หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม

admin eecskm
2020-03-23 11:10:42


ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม
Download ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม.pdf