ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงครามประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงครามDownload ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม.pdf