หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารจังหวัดสมุทรสงคราม > ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่จัดกิจกรรม "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่จัดกิจกรรม "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

admin eecskm
2020-12-17 22:56:45ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่จัดกิจกรรม "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

  วันนี้ (17 ธ.ค.63)นายอภิชาญ  ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม      โดยนายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะ ลงพื้นที่แจกเอกสารประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ณ บริเวณวัดคริสต์ใน ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน

 ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำหน่วยเคลื่อนที่บริการทำหมันสุนัข แมว ให้กับประชาในพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ และใกล้เคียงซึ่งมีประชาชนนำสุนัข และแมวมาทำหมัน เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม มีสุนัขและแมว จำนวน 60,000 ตัว  สุนัขจรจัด   5,000 ตัว ในปี 2563 พบสุนัขติดโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว แต่ไม่ได้มีการแพร่เชื้อแต่อย่างใด
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ