หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน
ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน

admin eecskm
2019-12-04 14:27:39

          วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ