หน้าหลัก > กิจกรรม > EEC NEWs : เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมจิตอาสา จ.สมุทรสาคร และนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ได้เข้าทดลองใช้บริการ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมร่วมสนุก กด Like กด Share
EEC NEWs : เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมจิตอาสา จ.สมุทรสาคร และนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ได้เข้าทดลองใช้บริการ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมร่วมสนุก กด Like กด Share

admin eecskm
     
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

EEC NEWs : เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมจิตอาสา จ.สมุทรสาคร และนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ได้เข้าทดลองใช้บริการ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมร่วมสนุก กด Like กด Share